frågan om häktning och restriktioner. Häktning och restriktioner är mycket ingripande tvångsmedel som riktas mot en potentiellt oskyldig person. Sverige har länge utsatts för kritik, bl.a. från internationella kontrollorgan, för att restriktioner med isolering som följd används i stor

3644

Recidivfara: Innebär att det finns en överhängande konkret risk att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet. För denna häktningsgrund ska bli aktuell krävs det risk för att den misstänkte, om han släpper honom, hinner begå nya brott innan man hunnit döma honom. Häktnings kan här användas för att bryta seriebrottslighet.

Hem / Ordlista / Recidivfara. 27 januari, 2014. Recidivfara. Betyder risk för fortsatt brottslighet och utgör skäl för häktning.

Häktning recidivfara

  1. Ingen skatt pa lon
  2. Xl s medicum
  3. Aktivitetsvetenskap engelska
  4. Asiatisk butik norrtälje
  5. Motel telefon
  6. Civilingenjör energisystem jobb
  7. Kent mango
  8. Matematik c,

2. Kollusionsfara. Endast bevissäkrande funktion. 3. Recidivfara. Kriminalpolitisk funktion. b) 24:1 st.2.

häktning, inom straffprocessen förekommande tvångsmedel som innebär att den som misstänks för brott under vissa förutsättningar kan berövas friheten och hållas i fängsligt förvar.

Häktning är ett beslut av domstol som innebär att en person, på sannolika skäl misstänkt för brott som kan ge fängelse i minst ett år, berövas friheten. Recidivfara innebär att det finns risk för att den misstänkte på fri fot skulle fortsätta att begå brott.

RB 24:1 st. 1. För det första ska personen vara misstänkt på ”sannolika skäl”. Recidiv eller recidivism (latin: recidi'vus vilket betyder återkommande, av re'cido som betyder återfalla, åter råka i) är en handling av en person som upprepar ett oönskat beteende, till exempel återfall i brott, efter att personen antingen upplevt negativa konsekvenser på grund av beteende eller genomgått behandling för att beteendet skulle upphöra.

Häktning recidivfara

Det tredje och sista särskilda häktningsskälet är recidivfara. Med recidivfara avses att den misstänkte personen fortsätter med sin brottsliga verksamhet. Vid en jämförelse av detta särskilda häktningsskäl med de två föregående häktningsskälen kan man se att de inte har riktigt samma syfte.

det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. JH har med anledning av nu aktuella brottsmisstankar varit berövad friheten såsom gripen, anhållen och häktad sedan den 7 … Av denna anledning har lagstiftaren ställt flera krav för att häktning skall kunna aktualiseras. Förutom att det måste föreligga sannolika skäl, krävs att det också föreligger kollusionsfara eller recidivfara (det finns ytterligare ett par särskilda häktningsskäl, men just dessa två är de vanligaste). Då häktning tillåts bestå efter det att huvudförhandling i ett mål hållits fram till att domen meddelas så är recidivfara det vanligaste särskilda häktningsskälet.

Häktning recidivfara

2.2.3!”Risk” 18! 2.2.4!Häktningsgrunderna flykt- kollusions- och recidivfara 18! 2.2.5!Bemötande och restriktioner gentemot frivetsberövade 20! Recidivfara vid häktning 31! 4.5.2!Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 32!
Johan martinsson

Häktning på denna grund kan ske om det finns risk för att den. recidivfara - Uppslagsverk - NE . Hon häktades senare vid Uppsala tingsrätt eftersom så kallad recidivfara föreligger,.

häktning, inom straffprocessen förekommande tvångsmedel som innebär att den som misstänks för brott under vissa förutsättningar kan berövas friheten och hållas i fängsligt förvar.
Utanför boxen axel åhman

Häktning recidivfara nancy putkoski
jaktvakt app
laroplan sarskolan
etiler nusret
jur kand betyder

brott om personen släpps fri och behöver därför vara inlåst en tid (recidivfara). Häktad = Domstolen bestämmer att en person måste sitta inlåst i minst två 

Är det fråga om ett brott som ger fängelse i minst två år ska häktning ske om det inte är uppenbart att det inte behövs. Kollusionsfara innebär att fara finns för att den misstänkte på fri fort skulle förstöra utredningen.


Grej of the day alla hjartans dag
helsingborg skola lov

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara). Om brottets påföljd är lindrigare än fängelse i två år ska häktning ske om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Häktning får enbart ske om skälen för åtgärden motsvarar det

Häktning ska ske om det inte är föreskrivet lindrigare straff för brottet än två års fängelse. Undantag görs bara om den häktade kan visa att det är uppenbart att ingen av de särskilda häktningsgrunderna föreligger, då får häktning inte ske. Det tredje och sista särskilda häktningsskälet är recidivfara. Med recidivfara avses att den misstänkte personen fortsätter med sin brottsliga verksamhet. Vid en jämförelse av detta särskilda häktningsskäl med de två föregående häktningsskälen kan man se att de inte har riktigt samma syfte.

Kan man häktas enbart pga recidivfara ? Om man gjort samma brottslighet flera gånger tidigare varit häktad o sedan släppts i väntan på 

En reglering av häktningstidernas längd torde inte ha någon självständig betydelse för häktningstidernas längd. Möjligen kan en reglering av häktnings- Abstract.

(recidivfara).